+84 274 6282 999 info@ape-vn.com
NG2A - My Phuoc 3 IPBinh Duong - Vietnam
welcome to ORGANIC FUMIGATION welcome to ORGANIC FUMIGATION welcome to ORGANIC FUMIGATION welcome to ORGANIC FUMIGATION CUSTOMIZED
welcome to ORGANIC FUMIGATION
Out of insects, out of worries!
welcome to ORGANIC FUMIGATION
No chemical, full benefits
welcome to ORGANIC FUMIGATION
Innovative and excellent service
welcome to ORGANIC FUMIGATION
For different commodities
CUSTOMIZED
Each commodity is special for us

Zero beetle, no toxic

TECHNIQUE
CÔNG NGHỆ

TECHNICAL PRINCIPLE
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Based on Controlled Atmosphere (Oxy-Low) principle: no oxygen – no life, the system includes controlling machine and gastight structures (rooms or container) to create a very low oxygen in combine with controlled temperature and humidity environment which enable to kill 100% insects at all stages: eggs, larvae, pupae and adults

Hệ thống hun trùng hữu cơ dựa trên nguyên lý Kiểm soát Không khí: không có Oxy – không có sự sống. Hệ thống bao gồm cụm Máy điều khiển và các Phòng hoặc Container kín khí hoàn toàn để tạo ra môi trường không có Oxy, kết hợp với kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, giúp tiêu diệt hoàn toàn các loại côn trùng ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng khác nhau, từ trứng, ấu trùng đến mọt và côn trùng trưởng thành

BENEFITS

GIÁ TRỊ NỔI BẬT

ROOMS

With customized sizes upon your current space availability. Each room with 1 or 2 custom door sizes and sliding direction. Capacity can be from 10-200 ton per room

Kích thước có thể tùy chỉnh tùy theo mặt bằng sẵn có. Mỗi phòng có thể trang bị 1 hoặc 2 cửa với kích thước tùy chỉnh và có thể trượt ngang hoặc dọc. Công suất cho mỗi phòng có thể từ 10 tấn đến 200 tấn hàng

CONTAINERS

Flexibility with reasonable cost with leasing option, quick installation. Capacity per container can be from 10-30 ton depends on treated commodities

Cơ động và chi phí hợp lý với phương án thuê dài hạn, thời gian lắp đặt nhanh gọn. Công suất cho mỗi container từ 10 tấn đến 30 tấn tùy theo chủng loại hàng được xử lý

SERVICES

On-site rental treatment service, ideally for short-term organic treatment solutions and for QPS compliance

Dịch vụ xử lý hàng hóa tận nơi trong thời gian ngắn, thích hợp cho quy mô vừa và nhỏ hoặc nhu cầu Kiểm dịch Thực vật với chi phí cực kỳ hợp lý

 

COMMODITIES

sản phẩm phù hợp

Rice
Spices
Tobacco
Dried fruits
Wooden packings

OUR VALUABLE CLIENTS

CASHEW

Hạt điều có thể được xử lý ngay sau khi được bóc vỏ lụa, nhờ hệ thống được thiết kế với tính năng giảm độ ẩm trong quá trình xử lý (có thể giảm từ 6.0% xuống dưới 5.0%), giúp tiết kiệm thời gian phát sinh từ việc phải sấy lại

Thời gian xử lý cho hạt điều nhân có thể rút ngắn còn 48 tiếng đến 72 tiếng, giúp tăng công suất của nhà máy

Hệ thống thiết kế cho hạt điều có thể cho công suất từ 16 tấn đến 60 tấn mỗi phòng. Mỗi container xử lý tiêu chuẩn công suất từ 16-25 tấn

Phù hợp với các loại đóng gói khác nhau: khay, bao pp, bao jumbo

Ngoài ra, với hệ thống Container OxyLow lưu động, việc Hun trùng Hữu cơ có thể tiến hành tại bất cứ nơi nào. Xem thông tin chi tiết tại đây: 

DỊCH VỤ HUN TRÙNG HỮU CƠ OXYLOW CHO HẠT ĐIỀU

 

PP Bag
Crate / Khay
Jumbo Bag
Jumbo with drive-in racking
Vertical door
Previous slide
Next slide

Cashew kernels can be treated right after peeling, thanks to the optional moisture reduction feature on the Organic Fumigation system which help to reduce moisture of cashew kernels (from upto 6.0% to below 5.0%). This would save time and energy of extra drying which is normally presence in the cashew kenerl processing. 

Total treatment time for cashew can be reduced to 48 hours per treatment, which helps to shorten processing time and enhance factory processing capacity. 

Organic Fumigation treatment system for cashew can be as fixed rooms or mobile container with optional single or double door. 

Suitable with different packaging types: woven PP bag, crates and jumbo bag

WALNUTS

Due to high oil content up to 70%, OxyLow organic treatment system is ideal to prevent treated walnut from oxidation during treatment, which maintains quality like before treatment

Short treatment time to be less than 36 hours per treatment

After packing
Crate / Khay
Container system for Walnut
Short treatment time
Previous slide
Next slide

Do đặc tính có hàm lượng dầu cao, đến 70%, phương pháp xử lý hữu cơ Oxy-Low mang lại nhiều lợi ích, trong đó quan trọng nhất là khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa trong quá trình xử lý, giúp giữ nguyên chất lượng trước và sau khi xử lý.

Thời gian xử lý ngắn, tổng cộng chưa tới 36 giờ

RICE

Gạo khi vừa chà xát xong có mùi thơm đặc trưng nên thu hút côn trùng rất mạnh. Mọt vòi voi (sitophilus) là loại mọt thông dụng nhất thường phát triển và sinh sản rất nhanh, và có sức đề kháng với thuốc xông trùng rất mạnh. Tuy nhiên với phương pháp yếm khí (OxyLow), sitophilus có thể bị loại trừ mà không thể đề kháng được, kể cả trứng và ấu trùng, do việc trao đổi chất bị ngưng và trứng bị ung.

Đặc biệt đối với các loại gạo lứt, gạo mầm, do các thành phần bổ dưỡng như vitamin và mùi thơm dễ bị oxy hóa, nên việc xử lý yếm khí tạo môi trường không có Oxy, giúp ngưng hoàn toàn oxy hóa, giữ được mùi đặc trưng của sản phẩm trong quá trình xử lý.

Thời gian xử lý cho gạo từ 5 ngày – 10 ngày, tùy thuộc vào mức nhiệt độ cho phép. 

Hệ thống thiết kế cho gạo có thể cho công suất từ 10 tấn đến 60 tấn mỗi phòng. Mỗi container xử lý tiêu chuẩn công suất từ 25 – 32 tấn

Phù hợp với các loại đóng gói khác nhau: bao dệt, bao jumbo

Ngoài ra, với hệ thống Container OxyLow lưu động, việc Hun trùng Hữu cơ có thể tiến hành tại bất cứ nơi nào. Xem thông tin chi tiết tại đây: 

DỊCH VỤ HUN TRÙNG HỮU CƠ OXYLOW CHO GẠO

Packed after treatment
Previous slide
Next slide

Rice right after after milling has a characteristic aroma, so it attracts insects very agressively. The rice weevil (sitophilus) is the most common weevil that grows and reproduces very quickly, and has strong resistance to fumigation chemical. However, with the anaerobic method (OxyLow), sitophilus can be eliminated without any resistance, including eggs and larvae, because metabolism is stopped and the eggs are cancerous.

Especially for brown rice and germ rice, because nutritious ingredients such as vitamins and aroma are easily oxidized, anaerobic treatment creates an oxygen-free environment, helping to completely stop oxidation and keep characteristic aroma of the product during treatment process.

Treatment time for rice is from 5 days – 10 days, depending on the temperature allowed.

The organic fumigation Room designed for rice can have a capacity from 10 tons to 60 tons each. Each standard organic fumigation Container has a capacity of 25 – 32 tons

Suitable for different types of packaging: woven bags, jumbo bags

SPICES

Gia vị thông thường có mùi và vị rất mạnh nên rất dễ dàng bị oxy hóa và thu hút côn trùng, đặc biệt là bọ đỏ (lasioderma). Lasioderma rất khó xử lý và đề kháng với hóa chất hun trùng rất mạnh.

Khi được xử lý trong môi trường yếm khí OxyLow, việc oxy hóa không thể xảy ra và loại bỏ hoàn toàn côn trùng sống, kể cả trứng và ấu trùng của lasioderma 

Thời gian xử lý cho Gia vị từ 5 – 7 ngày, tùy theo chủng loại và quy cách đóng gói

Các phòng hun trùng hữu cơ thiết kế cho Gia vị có thể có thể tích từ 50m3 đến 500m3 mỗi phòng. Mỗi container xử lý tiêu chuẩn có thể tích chứa hàng 50m3

Phù hợp với các loại đóng gói khác nhau: khay, bao pp, bao jumbo

Ngoài ra, với hệ thống Container OxyLow lưu động, việc Hun trùng Hữu cơ có thể tiến hành tại bất cứ nơi nào. Xem thông tin chi tiết tại đây: 

DỊCH VỤ HUN TRÙNG HỮU CƠ OXYLOW CHO GIA VỊ
Fixed rooms
Container indoor
Jumbo with drive-in racking
Container outdoor
Previous slide
Next slide

Common spices have a very strong smell and taste, so they are easily oxidized and attract insects, especially red bugs (lasioderma). Lasioderma is very difficult to handle and highly resistant to fumigation chemicals.

When treated in an anaerobic OxyLow environment, due to an oxygen-free environment, oxidation can not occur and eliminates entirely live insects, including eggs and larvae of lasioderma.

Organic fumigation treatment cycle for Spices is 5-7 days, depending on the type and packaging

Organic fumigation rooms designed for Spices have volume ranged from 50m3 to 500m3 each. Each standard handling container has a cargo volume of 50m3

Suitable for different types of packaging: trays, pp bags, jumbo bags

ISPM15 - PALLET

Theo tiêu chuẩn ISPM15 của Công Ước Bảo vệ Thực Vật Quốc Tế IPPC, Các vật liệu đóng gói bằng gỗ cần phải được xử lý nhiệt trước khi đóng hàng và xuất khẩu qua các quốc gia khác. 

Hệ thống xử lý nhiệt Organic Fumigation được thiết kế ở dạng phòng hoặc container cách nhiệt, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý, tiết kiệm thời gian và năng lượng tiêu thụ

Sau khi xử lý, chứng thư cho mỗi lô sẽ được cấp để phù hợp với yêu cầu về Kiểm dịch thực vật quốc tế

Dịch vụ xử lý tại chỗ
Previous slide
Next slide